Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ulan-Majorat, zrealizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaż instalacji fotowoltaicznych”

Liczba instalacji:

152

Sumaryczny uzysk na rok:

2,323 MWh/rok

Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

0,7844 t CO2/rok

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych:

0,3648 MWe